Zadzwoń do nas!

+48 32 298 17 05

1 2 3 4 5 6

Projekty technologiczne

 

Projekt technologiczny jest pierwszym etapem prac projektowych przy realizacji nowych i modernizacji istniejących przedsiębiorstw przemysłu żywnościowego

Prawidłowo wykonany projekt technologiczny zapewnia optymalną efektywność ekonomiczną inwestycji, logistyczną ciągłość procesów produkcyjnych i odpowiada obowiązującym przepisom prawnym

Dla przedsiębiorstw zgodność będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej projekt musi odpowiadać Rozporządzeniu z dnia 29 marca 2006 r. W sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2006 r.) z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem projekt technologiczny składa się z 

  1. Części opisowej
  2. Części graficznej

 


 1. Część opisowa zawiera m.in. :

  • określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz  przeznaczenia produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • szczegółowy opis procesów produkcyjnych w zakładzie,

 

Przykład Schemat zagospodarowania półtusz

 

  • Wykaz pomieszczeń zakładu z uwzględnieniem ich przeznaczenia, powierzchni, wymaganej wysokości oraz sposobu wykończenia posadzek, ścian i sufitów.

 

Przykład

 

Numer
Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia m2
Wysokość m
Kubatura m3
Sposób wykończenia posadzek
Sposób wykończenia ścian
Sposób wykończenia sufitów
3.0
Hala obróbki termicznej
 
 
 
żywice epoksydowe
płyta warstwowa
płyta warstwowa

 

  • wykaz maszyn, urządzeń, instalacji oraz narzędzi przeznaczonych do produkcji,

 

Przykład

 

L.p.
Nr pom.
Wyszczególnienie
Charakterystyka techniczna
Ilość szt.
116
2.18
Masownica Metalbud MA-5-1500 PS
Pojemność 1500 l. Moc zainstalowana 4,6 kW. Napięcie zasilania 3x 380 V. Maksymalny wsad 900 kg Masa 800 kg Wymiary: dl 2100 x szer 1200 x wys 1650
4

 

  •  wyszczególnienie wymaganych parametrów fizycznych w pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji, w tym temperatury, wilgotności powietrza, kierunku przepływu powietrza, prędkości ruchu powietrza i wielokrotności wymiany powietrza w jednostce czasu, a także natężenia światła w miejscach przeprowadzania badania i kontroli

 

Przykład

Numer
Nazwa pomieszczenia
Zakres Temperatur 0C
Wilgotność %
Prędkość ruchu powietrza m/s
Krotność wymiany powietrza /h -szacunkowo
Oświetlenie punkty kontrolne Lx
1.15
Pomieszczenie techniczne
wynikowo
Nie określa się. Brak skroplin.
Nie określa się
0,5
 


 

2. Części graficzna zawiera m.in,

plany w skali 1:50 lub za zgodą powiatowego lekarza weterynarii w skali 1:100 lub 1:200

  • zagospodarowanie terenu zakładu wraz z jego otoczeniem

  • rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem pomieszczeń i  wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia  mikrobiologicznego

 

  • miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy, lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych, od przyjęcia surowców do wysyłki produktów,

 


Firma Asters od ponad 10 lat zajmuje się wykonywaniem projektów technologicznych mając w tej dziedzinie wiele osiągnięć.

Profesjonalnie wykonany projekt technologiczny po realizacji
- obniża koszty inwestycyjne
- ułatwia zarządzanie produkcją
- minimalizuje nakłady związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością
- umożliwia wdrażanie nowoczesnych technologii
- przewiduje możliwości rozwoju zakładu w zależności od uwarunkowań rynkowych

 

 

© 2020 www.asters.pl