ASTERS

biuro projektów technologicznych

FIRMA

ASTERS

powstała w 2001 roku w odpowiedzi na potrzebę profesjonalnego doradztwa w zakresie projektowania i zagadnień związanych bezpośrednio z systemami zarządzania jakością w zakładach przemysłu żywnościowego

Długoletnie doświadczenia zdobyte podczas współpracy z polskimi i zagranicznymi biurami projektowymi oraz jednostkami naukowymi sprawia, że grono współpracujących z nami firm branży żywnościowej stale się powiększa tak w Polsce jak i za granicą.

Współpracujemy z wiodącymi zakładami w branży żywnościowej. Poszerzamy wiedzę poprzez wspólpracę z najlepszymi dostawcami maszyn i urządzeń jak również uczestnicząc w sympozjach i seminariach organizowanych przez jednostki naukowo-badawcze.

Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w realizowanych pracach projektowych celem optymalizacji technologicznej i kosztowej oraz pełnej integralności z obowiązującymi przepisami i systemami zarządzania jakością.

NASZA

Oferta

i

Projekty
technologiczne

w

Konsultacje
projektów

Z

Aktualizacje
projektów

Zarządzanie
jakością

Optymalizacja
zatrudnienia

ADRES

Asters Andrzej Trziszka
ul. Łódzka 3
41-218 Sosnowiec

TELEFON